بررسی تاثیرات اجتماعی جامعه بر محیط زیست

سمینار آماده: بررسی تاثیرات اجتماعی جامعه بر محیط زیست

تعداد صفحات86
سال نگارش2021
رشتهجامعه شناسی
محیط زیست

چکیده

محیط‌زیست مجموعه‌ای بسیار عظیم و درهم پیچیده از عوامل گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است و بنابراین در فعالیت‌های انسان تأثیر گذاشته و از آن متأثر می‌گرددو رابطه انسان با محیط‌زیست همواره به‌صورت تابعی از رفتار او با محیط طبیعی خود بوده است. این رفتار طی قرون متمادی اشکال گوناگونی به خود گرفته و روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده شده است.


در گذر زمان، پیشرفت انسان در پهنه علم و تکنیک بسیار شتاب گرفته است که این پیشرفت موجب گردیده دست‌ساخت‌های بشری به میزانی وسیع تولید شود و نتیجه این امر تولید ضایعات، پسماندها، پساب‌ها، گازهای آلوده و سایر عواملی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اثرات مخرب بر زندگی انسان دارد.


ازآنجاکه، رفتارهای زیست محیط انسان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل بر محیط‌زیست، موردتوجه بسیاری از جامعه شناسان محیط‌زیستی قرارگرفته است. لذا در این سمینار به بررسی تاثیرات اجتماعی جامعه بر محیط زیست و کنش متقابل آنها می پردازیم. تاثیرات اجتماعی جامعه بر محیط زیست

کلمات کلیدی: محیط زیست، آسیب های زیست محیطی, جامعه

فهرست مطالب : بررسی تاثیرات اجتماعی جامعه بر محیط زیست

فصل ۱: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- ضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- سؤالات تحقیق ۵
۱-۶- سابقه و پیشینه تحقیق ۶
۱-۷- مروری بر فصول تحقیق ۱۲

جامعه بر محیط زیست
مشاهده تمامی سمینارها

فصل ۲:  مبانی نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- محیط‌زیست ۱۴
۲-۳- تاریخچه حفاظت از محیط‌زیست ۱۴
۲-۴- اهمیت و جایگاه محیط زیست در ادبیات ۱۵
۲-۵- دیدگاه اسلام و حفظ محیط‌زیست ۱۷
۲-۶- انواع محیط‌زیست ۱۹
۲-۶-۱- محیط‌زیست طبیعی ۱۹
۲-۶-۲- محیط‌زیست اجتماعی ۱۹
۲-۶-۳- محیط‌زیست انسانساخت ۲۰
۲-۷- آسیب‌های زیست‌محیطی ۲۰
۲-۸- آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از حوادث و بلاهای طبیعی ۲۱
۲-۹- تأثیرات انسان بر محیط‌زیست ۲۳

فصل ۳: تاثیرات متقابل جامعه و محیط زیست

۳-۱- مقدمه ۲۵
۳-۲- تاثیرات انسان بر محیط زیست ۲۵
۳-۲-۱- تأثیر انسان بر منابع طبیعی ۲۵
۳-۲-۲- تأثیر انسان بر موجودات زنده ۲۹
۳-۲-۳- انسان و ایجاد آلودگی‌ها زیست‌محیطی ۳۲
۳-۳- تاثیرات آسیب های زیست محیطی بر زندگی انسانها ۳۴
۳-۳-۱- آثار تغییر اقلیم بر زندگی انسانها ۳۵
۳-۳-۲- تاثیرات آلودگی هوا بر سلامت انسان ۳۵
۳-۳-۳- اثرات زیست محیطی تخریب لایه ازن بر انسانها ۳۶
۳-۳-۴- کمبود منابع آب شیرین ۳۷
۳-۳-۵- آثار آلودگی هستهای برروی انسانها ۳۷

فصل ۴: جامعه شناسی محیط زیست

۴-۱- مقدمه ۴۰
۴-۲- جامعه‌شناسی محیط‌زیست ۴۰
۴-۳- عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد زیست – محیطی ۴۳
۴-۳-۱- تمایل به عمل: ۴۴
۴-۳-۲- عادت‌ها و هنجارها ۴۵
۴-۳-۳- سهولت و راحت‌طلبی ۴۵
۴-۳-۴- هزینه اقتصادی ۴۵
۴-۳-۵- عاملیت تغییر ۴۶
۴-۴- رویکردهای نظری جامعه‌شناسی حفظ محیط‌زیست ۴۷
۴-۵- نظریه نظام کنشی تالکوت پارسونز ۴۷
۴-۵-۱- نظریه شبکه‌های مشارکت مدنی رابرت پاتنام ۴۸
۴-۵-۲- همبستگی اجتماعی امیل دورکیم ۵۱
۴-۵-۳- اعتماد نهادی آنتونی گیدنز ۵۵
۴-۶- راهکارهای بهبود محیط‌زیست ۵۶
۴-۶-۱- راه‌حل‌های رفتاری ۵۶
۴-۶-۲- تغییر سبک زندگی ۵۷
۴-۷- قوانین و مقررات زیست‌محیطی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ۵۸
۴-۷-۱- اصل پنجاهم قانون اساسی کشور ۵۹
۴-۷-۲- قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ۵۹
۴-۸- کنوانسیون‌های زیست‌محیطی ۵۹
۴-۸-۱- کنوانسیون تغییر آب و هوا ۵۹

بررسی تاثیرات اجتماعی جامعه بر محیط زیست


۴-۸-۲- کنوانسیون رامسر ۶۰
۴-۸-۳- کنوانسیون سایتیس CITES 60
۴-۸-۴- کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ۶۰
۴-۸-۵- کنوانسیون بازل ۶۱
۴-۸-۶- کنوانسیون CEP 61
۴-۸-۷- کنوانسیون منطقه‌ای کوبت ۶۱
۴-۸-۸- کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی ۶۲
۴-۸-۹- کنوانسیون بیابان‌زدایی ۶۲
۴-۸-۱۰- کنوانسیون تنوع زیستی ۶۲
۴-۸-۱۱- پروتکل کارتاها ۶۳
۴-۸-۱۲- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ۶۳
۴-۸-۱۳- کنوانسیون آلاینده‌های آلی پایدار POPS 63
۴-۸-۱۴- کنوانسیون روتردام PIC 64

فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۶۶
۵-۲- نتیجه گیری ۶۶
۵-۳- پیشنهادات ۶۸
منابع و مآخذ ۷۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *