دانلود ترجمه آماده مقاله آسیب پذیری زیرساخت های بحرانی – روشی برای شناسایی وابستگی های متقابل خطا در خدمات زیرساخت

مشخصات مقاله
عنوان فارسی مقاله آسیب پذیری زیرساخت های بحرانی – روشی برای شناسایی وابستگی های متقابل خطا در خدمات زیرساخت
عنوان انگلیسی مقاله

Critical infrastructure vulnerability—A method for identifying the infrastructure service failure inter dependencies

 تعداد صفحات فارسی ۳۲
تعداد صفحات انگلیسی  ۱۹
رشته
صنایع و عمران 
قالب فایل Word
سال انتشار ۲۰۱۸
لینک مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874548216300397

مرجع
Seppänen, H., Luokkala, P., Zhang, Z., Torkki, P., & Virrantaus, K. (2018). Critical infrastructure vulnerability—
A method for identifying the infrastructure service failure interdependencies. International Journal of Critical Infrastructure Protection۲۲, ۲۵-۳۸٫
دانلود رایگان انگلیسی مقاله https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874548216300397
دانلود فایل ترجمه کلیک جهت دانلود فایل ترجمه

فهرست مطالب مقاله آسیب پذیری زیرساخت های بحرانی – روشی برای شناسایی وابستگی های متقابل خطا در خدمات زیرساخت

 1.  چکیده   زیرساخت های بحرانی
 2. .مقدمه
 3. تحقیقات مربوطه
 4. جمع اوری اطلاعات کارشناسان
 5. سازمان دهی اطلاعات جمع اوری شده و مصورسازی علت و معلول ها
 6. مواد و روشها
 7. اطلاعات کارشناسان
 8. روش ISFI
 9. روش ISFI و مراحل
 10. یک مطالعه موردی , یک طوفان زمستانی شدید
 11. نتیجه گیری و بحث ها

کلیک جهت دانلود فایل ترجمه

چکیده

جامعه مدرن به شکل فزاینده ای به انعطاف پذیری زیرساخت های بحرانی (CI) مانند توزیع برق, ارتباط راه دور, و زیرساخت IT وابسته شده است. این سیستم ها ممکن است به شکل های مختلف با هم ارتباط متقابل داشته باشند. این وابستگی ها ممکن است منجر به موقعیتی شوند که در آن, یک خطا در سیستم منجر به خطا در سیستم های دیگر شود. درک وابستگی های متقابل خطاها برای عملکرد پیوسته ی زیرساخت های بحرانی مهم است؛ به خصوص از دیدگاه امادگی و پاسخ گویی. وابستگی های متقابل مختص- بخش معمولا شناخته شده است اما در مورد وابستگی های متقابل بین بخش ها درک کاملی وجود ندارد. آسیب پذیری زیرساخت های بحرانی این مقاله یک روش کیفی برای شناسایی و توصیف وابستگیها ی متقابل خطاها در خدمات زیرساخت های بحرانی  ارائه میدهد. روش پیشنهادی یک روش مبتنی بر سناریو است که در آن ذینفعان CI یک درک مشترک از علتها و معلولهای سناریو تهدید توصیف شده , به دست می اورند. این روش می تواند برای شناسایی و توصیف وابستگی های متقابل بین بخشی و مختص- بخش به کار رود. از طریق این روش ما وابستگی های متقابل خطا در CI ها را با همکاری کارشناسان دامنه در کمیته های امادگی محلی فنلاند و کارشناسایی که روی موقعیت های سطح بالا در CI ها در فنلاند کار می کنند شناسایی و توصیف کرده ایم. نتایج مطالعه موردی می تواند در فرایند توسعه امادگی و فعالیت های پاسخ گویی به خطاها در فنلاند مورد استفاده قرار گیرد. این روش می تواند در فرایند شناسایی و توصیف وابستگی های متقابل خطا در دیگر کشورها و دیگر زمینه ها هم به کار رود. کلمات کلیدی: زیرساخت های بحرانی, اسیب پذیری, امادگی , وابستگی های متقابل خطاهای زیرساخت

مقدمه

زیرساخت های بحرانی (CI) که به انها زیرساخت های حیانی یا سیستم های لایف لاین هم می گویند شبکه هایی مستقل هستند و اغلب سیستم هایی با مالکیت خصوصی اند که به صورت مشارکتی برای تولید و توزیع یک جریان پیوسته از محصولات و خدمات کار می کنند اینها انقدر حیاتی هستند که ظرفیت پایین یا تخریب انها تاثیر تضعیف کننده ای بر عملکرد جامعه و امنیت ملی خواهد داشت . CI شامل چندین بخش مختلف است مانند ارتباط از راه دور, انرژی, حمل و نقل و اب . سیستم های CI دارای ارتباط و وابستگی زیادی در مورد عملکرد توزیع نشده ی دیگر سیستم های CI هستند . برای مثال خطا در شبکه برق منجر به اختلالات قابل توجهی در شبکه حمل و نقل و سیستم های اب  یا سیستم های ICT میشود . در زمان افزایش انعطاف زیرساخت های بحرانی ,ارتباط های اسیب پذیر دارای اهمیت خاصی هستند. این ارتباطات ضعیف یا ارتباطهای متقابل اسیب پذیر ممکن است منجر به موقعیتی شوند که در ان یک خطا در یک سیستم منجر به خطا در سیستم های دیگر شود. این ارتباطهای علّی را وابستگی های متقابل خطای زیرساخت (IFI) یا خطاهای ناشی از وابستگی متقابل می گویند . برای مثال یک خطا در سیستم ارتباط از راه دور (برای مثال پایگاه های شبکه های ارتباط را ه دور) ممکن است بر عملیات شبکه توزیع برق تاثیر بگذارند که به نوبه خود بر دیگر زیرساخت ها تاثیر می گذارد و می تواند خطاهای بزرگتری ایجاد کند. وابستگی های متقابل بر اساس ویژگیهایشان , می توانند به انواع فیزیکی (وابستگی جریان مواد), سایبری (وابستگی جریان اطلاعات) , جغرافیایی (وابستگی مبتنی بر مجاورت) یا منطقی (مکانیزم های دیگر) تقسیم بندی شود………

کلیک جهت دانلود فایل ترجمه

زیرساخت های بحرانی
زیرساخت های بحرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.