دانلود ترجمه آماده مقاله یک روش برای تحلیل ریسک ساختار های مهم وابسته به هم نسبت به رویداد های اقلیمی شدید

مشخصات مقاله
عنوان فارسی مقاله یک روش برای تحلیل ریسک ساختار های مهم وابسته به هم نسبت به رویداد های اقلیمی شدید 
 عنوان انگلیسی مقاله

Proposed methodology for Risk analysis of interdependent Critical Infrastructures to Extreme weather events 

 تعداد صفحات فارسی ۲۶ 
 تعداد صفحات انگلیسی  ۲۰
 رشته  صنایع و عمران
قالب فایل  Word
 سال انتشار  ۲۰۱۸
لینک مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874548217301233

 مرجع

Tsavdaroglou, M., Al-Jibouri, S. H., Bles, T., & Halman, J. I. (2018). Proposed methodology for

risk analysis of interdependent critical infrastructures to extreme weather events. International journal of critical infrastructure protection۲۱, ۵۷-۷۱٫ 

 دانلود رایگان انگلیسی مقاله Proposed methodology for Risk analysis of interdependent Critical Infrastructures to Extreme weather events
دانلود پروپوزال کلیک جهت دانلود پروپوزال

چکیده

گواه علمی رو به رشد اشاره میکند که ریسک ناشی از خطای ساختار های حیاتی (Cls)،در سراسر جهان ،به دلیل فراوانی و شدت رویداد های اقلیمی شدید (EWEs) ناشی از افزایش تغییرات آب و هوایی ،افزایش خواهد یافت.   تخمین چنین ریسک هایی به دلیل پیچیدگی روز افزون و پیوند متقابل Cls و به دلیل اینکه اشتراک اطلاعات مربوط به آسیب پذیری های Cls های مختلف محدود است ، سخت میباشد .

این مقاله ،اسلوبی را برای تحلیل ریسک سیستم های وابسته به هم Cls نسبت به EWEs پیشنهاد میکند .این روش، توسعه داده شده و برای ناحیه ی بندر روتردام در هلند انجام شد ،که به عنوان مطالعه ی موردی به کار میرود .این مطالعه ی موردی شامل Cls چندگانه است که متعلق به بخش های مختلف اند و میتوانند همزمان توسط یک EWE ی آغاز کننده ،تحت تاثیر قرار گیرند . روش پیشنهادی ،ارزیابی خطاهای علل مشترکی را حمایت میکند که سراسر CLs و بخش ها سرازیر میشوند . این روش بر اساس یک رویکرد ساده ی ،کاربر-پسند است که میتواند توسط مالکان Cls و مجریان به کار رود .

پیاده سازی این اسلوب نشان داده است که شدت اثرات آبشاری قویا توسط زمان احیا ی Cls های مختلف ناشی از EWEی آغاز کننده ،تحت تاثیر قرار میگیرند و این اثرات آبشاری ناشی از یک گسستگی در یک Cl یگانه ،به طور متفاوتی از آن اثرات آبشاری توسعه میابند که ناشی از خطا های علیتی اند . برای اکثر Cls ها ،آسیب پذیری ها از EWEs در سطح Cl ،بیشتر از ریسک های آبشاری خطا های علیتی متداول روی سیستم Cls خواهد بود؛علاوه بر این ،ریسک های آبشاری برای یک Cl ،بعد از احیای آن از رویداد ،افزایش خواهد یافت .

واژگان کلیدی : ساختار حیاتی،رویداد اقلیمی شدید،تغییرات اقلیمی،خطای آبشاری،خطای علیتی متداول

کلیک جهت دانلود پروپوزال

   فهرست مطالب مقالهیک روش برای تحلیل ریسک ساختار های مهم وابسته به هم نسبت به رویداد های اقلیمی شدید

 1. چکیده
 2. مقدمه
 3. مرور ادبیات
  1. تحلیل ریسک
  2. روش های ارزیابی ریسک موجود برای CIs
  3. تحلیل وابستگی های CIs و ارزیابی اثرات آبشاری
 4. روش پیشنهادی
  1. توصیف سیستم
  2. شناسایی سناریو های ریسک
  3. تخمین ریسک
  4. احتمال رخ داد
  5. ارزیابی بازخورد روی سطح CI
  6. تحلیل وابستگی ها بین CIs و ارزیابی اثرات آبشاری
  7. ترکیب کردن خطا های علل – مشترک و آبشاری
 5. مطالعه ی موردی :سیستم CIs ناحیه ی بندر روتردام
   1. جمع آوری داده ها
   2. توصیف سیستمی
   3. شناسایی ریسک
   4. تحلیل ریسک
    1. آب گرفتگی ناشی از سیل ساحلی ناحیه ی بولتک

ارزیابی بازخورد روی سطح CI

تحلیل وابستگی ها و ارزیابی اثرات آبشاری

 وضعیت عادی عملیات

 1. بحث و نتیجه گیری ها
 

کلیک جهت دانلود پروپوزال

 
تحلیل ریسک ساختار
تحلیل ریسک ساختار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.