در این بخش مقالات انگلیسی ISI با موضوع پردازش تصویر و تجزیه و تحلیل تصویر در پزشکی ارایه شده است. برخی از مقاله پردازش تصویر ترجمه شده اند و برخی مقالات نیاز به ترجمه دارند.

دانلود مقاله پردازش تصویر

در این بخش شما می توانید مقاله پردازش تصویر و مقالات مرتبط به تجریه و تحلیل تصاویر پزشکی را دانلود نمایید

تحلیل تصاویر پزشکی
عنوان: تشخیص سرطان ریه از روی تصویر سی تی اسکن بدون نویز با استفاده از یادگیری عمیق
لینک مقاله: lung cancer detection from denoised CT scan image using deep learning

سال انتشار: ۲۰۲۱

وضعیت ترجمه: ترجمه نشده

عنوان: ادغام شبکه عصبی بهینه و شبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص خودکار تومور مغزی
لینک مقاله:   Integration of optimized neural network and convolutional neural network for automated brain tumor detection

سال انتشار: ۲۰۲۱

وضعیت ترجمه: ترجمه نشده

دانلود مقاله پردازش تصویر

مقاله پردازش تصویر
عنوان: پیش‌بینی کووید-۱۹ در تصاویر اشعه ایکس با استفاده از لایه‌های مختلف در شبکه عصبی کانولوشن
لینک مقاله:   COVID-19 prediction through X-ray images using various layers in convolutional neural network

سال انتشار: ۲۰۲۱


وضعیت ترجمه: ترجمه نشده

مقاله پردازش تصویر
عنوان: بازنگری  رویکردهای هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل تصویر پزشکی: (مطاله موردی برای تشخیص دقیق)
< ">&nbsp لینک مقاله: nbsp;<

 Rethinking the Approach to Artificial Intelligence for Medical Image Analysis: The Case for Precision Diagnosis


سال انتشار: ۲۰۲۱


وضعیت ترجمه: ترجمه نشده

دانلود مقاله پردازش تصویر

مقاله پردازش تصویر
عنوان:  تشخیص، تقسیم‌ و دسته بندی سرطان پستان بر روی تحلیل تصاویر میکروسکوپی بافت : مقاله مروری
لینک مقاله:  Breast Cancer Detection, Segmentation and Classification on Histopathology Images Analysis: A Systematic Review

سال انتشار: ۲۰۲۱

وضعیت ترجمه: ترجمه نشده

مقاله پردازش تصویر
عنوان: تکنیک‌های هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان در پردازش تصویر پزشکی: مقاله مروری
لینک مقاله:
 Artificial intelligence techniques for cancer detection in medical image processing: A review
سال انتشار: ۲۰۲۱
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده
مقاله پردازش تصویر
عنوان: پیشرفت های اخیر در پردازش تصویر پزشکی برای ارزیابی بیماری حاد کلیوی
لینک مقاله:  Recent advances in medical image processing for the evaluation of chronic kidney disease
سال انتشار: ۲۰۲۱
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده
مقاله پردازش تصویر
عنوان: شبکه عصبی کانولوشن عمیق در پردازش تصویر پزشکی
لینک مقاله:
 Deep convolutional neural network in medical image processing
سال انتشار: ۲۰۲۱
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده
مقاله پردازش تصویر
عنوان:  یادگیری عمیق و پردازش تصویر در پاندمی ویروس کرونا (COVID-19): یک بررسی
لینک مقاله: 
Deep learning and medical image processing for coronavirus (COVID-19) pandemic: A survey
سال انتشار: ۲۰۲۱
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده
مقاله پردازش تصویر
عنوان:  طبقه بندی سرطان پوست با استفاده از تکنولوژی پردازش تصویر و یادگیری ماشینی
لینک مقاله:  Skin Cancer Classification Using Image Processing and Machine Learning
  سال انتشار: ۲۰۲۱

وضعیت ترجمه: ترجمه نشده

دانلود مقالات اینترنت اشیا مقاله پردازش تصویر

دانلود مقاله پردازش تصویر
دانلود مقاله پردازش تصویر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.