دانلود مقاله  یک مدل ترتیبی فازی برای تحقق برنامه ریزی راهبردی در شرکت های تولیدی

برنامه ریزی راهبردی، یک ابزار مدیریت مهم و حیاتی برای طرح ریزی اهداف کسب و کار بلند مدت می باشد؛ به طوری که نه تنها برای کسب و کار های بزرگ مهم است؛ بلکه قابل کاربرد به کسب و کار های کوچک علی رغم منابع محدود آن هاست. سازمان ها برای انجام کارامد تر این کار، بایستی نقاط قوت و ضعف خود را تعیین کنند. مدل ترتیبی فازی

سازمان ها بایستی برنامه های عملیاتی مناسب را برای غلبه بر این نقاط ضعف ارایه کنند و اولویت بندی برنامه های عملیاتی بر طبق منابع محدود بسیار مهم است. در عملیات فعلی، یک مدل ترتیبی برای غلبه بر مسائل اولویت بندی در منابع مربوطه مورد مطالعه قرار نگرفته است.

از این روی ما مدل ترتیبی فازی(FSM) را برای کمک به سازمان ها در فرایند برنامه ریزی راهبردی پیشنهاد می کنیم. این مدل شامل چهار مرحله است: تعیین میزان پذیرش زمینه های بهبود و پیشرفت(OIA) تعیین علت اصلی، توسعه برنامه های عملیاتی برای هر علت ریشه ای و تعیین اولویت OIA ها برای برنامه های عملیاتی

. مدل پیشنهادی در یک شرکت متوسط کوچک تولیدی محلی(SME) به عنوان یک مطالعه موردی دنیای واقعی استفاده شد. نتایج مطالعه موردی نشان می دهد که OIA های در اولویت برای SME به ترتیب شامل موارد زیر هستند: مدیران سطح میانی که طرح های ناکافی پیاده می کنند، ناتوانی درانطباق با تقویم طراحی در فرایند تحقیق و توسعه و فرایند های توسعه محصول(P&d)، مقدار کالای کم.

کلمات کلیدی : برنامه ریزی راهبردی، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل swot، طبقه بندی بولدن، ANP فازی، SME تولیدی

مدل ترتیبی فازی

مشاهده سایر مقالات

فهرست مطالب مقاله یک مدل ترتیبی‌فازی برای تحقق برنامه ریزی راهبردی در شرکت های تولیدی

۱-مقدمه

۲- روش شناسی

۲-۱ تحلیل SWOT

۲-۲ تحلیل علت اصلی

۲-۲-۱ طبقه بندی بولدن اصلاح شده

۲-۳ فرایند شبکه تحلیلی فازی (F-ANP)

۳- مدل پیشنهادی و کاربرد آن

۲-۱ مدل ترتیبی فازی

۳-۲ کاربرد FSM در یک شرکت تولیدی

۴-نتایج

۵- نتیجه گیری

مشخصات مقاله
عنوان فارسی مقاله یک مدل ترتیبی فازی برای تحقق برنامه ریزی راهبردی در شرکت های تولیدی
عنوان انگلیسی مقاله A Fuzzy Sequential Model for Realization of Strategic Planning in Manufacturing Firms
تعداد صفحات فارسی ۱۷
تعداد صفحات انگلیسی ۱۲
رشته مهندسی صنایع
قالب فایل Word Office
سال انتشار ۲۰۱۶
لینک مقاله https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835216000048
مرجع Toklu, M.C., Erdem, M.B. and Taşkın, H., 2016. A fuzzy sequential model for realization of strategic planning in manufacturing firms. Computers & Industrial Engineering, 102, pp.512-519.
دانلود رایگان انگلیسی مقاله
برنامه ریزی راهبردی در شرکت های تولیدی
برنامه ریزی راهبردی در شرکت های تولیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.