معماری محاسبات مه برای سفارشات شخصی محصولات بانکی

معماری محاسبات مه برای سفارشات شخصی محصولات بانکی

چکیده

در این مقاله ، یک راه حل جدید برای محاسبات مه ارائه شده است که  برای حوزه مالی توسعه یافته است . این راه حل سیستم های پیش بینی را در روند ارائه خدمات مشتری شخصی برای توصیه محصولات یک نهاد بانکی ادغام می کند.

انگیزه این تحقیق، بهبود جنبه های خدمات پشتیبانی مشتری ، به ویژه دستیابی به امنیت بیشتر ، افزایش شفافیت و سرعت فرایندها و همچنین کاهش هزینه های مدیریت نهاد است. معماری ارائه شده، شامل گره های مه است که در آن داده ها توسط عوامل هوشمند پردازش می شوند؛ و امکان پیاده سازی سیستم های توصیه همراه با استدلال مبتنی بر مورد در لایه ابر، برای بهبود کارایی کل سیستم در طول زمان فراهم می کنند. سیستم پیشنهادی سنگ بنای اصلی آن است  که  برای  محصولات بانکی ، مانند وام های مسکن ، وام ها ، برنامه های بازنشستگی و غیره فعالیت می کند و این سیستم با استفاده از یک روش ترکیبی از توصیه ها توسعه یافته است: فیلتر مشترک با ترکیب محتوا.

این مقاله، ضمن انجام بررسی و شبیه سازی داده ها در زمینه بانکداری تجاری ، معماری ارائه شده را تحلیل می کند. برای این منظور ، استفاده از سیستم  پیشنهادی را نشان می دهد که نمایانگر کانالهای مختلف ارتباطی و همچنین دستگاههای ممکن است. معماری پیشنهادی، فرصتی را برای بهبود خدمات مشتری در کانالهای فیزیکی بانک فراهم می کند؛ و همزمان پشتیبانی فنی برای بهبود ظرفیت وضوح مدیران دفاتر ایجاد می کند. و به کارمندان امکان می دهد، نقش همه کاره و انعطاف پذیرتری داشته باشند. همچنین امکان تکامل مدل خدمات بانکی در دفاتر را فراهم می کند؛ در حالی که فرایندهایی که از آن پشتیبانی می کنند ، رویکرد یک مرحله ای را دنبال می کند.

محاسبات مه

فهرست مطالب محاسبات مه

 • مقدمه
 • محاسبات مه به عنوان یک راه حل در بانکداری تجاری
 • سهم اصلی طرح پیشنهادی
 • . بررسی راه حل های سیستم مه
 • راه حل های محاسبات مه برای کاربردهای مراقبت های بهداشتی
 • راه حل های محاسبات مه در زمینه شهرهای هوشمند
 • راه حل های محاسبات مه در زمینه تجاری
 • سفارشی سازی محصولات برای سیستم های مالی بانکداری
 • معماری پیشنهادی
 • سیستم پیشنهادی برای بانکداری تجاری
 • سیستم مه برای توصیه محصولات مالی در یک موسسه بانکی
 • نتیجه گیری و خطوط آینده کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *