نمونه پروپوزال

دانلود نمونه پروپوزال آماده

 پروپوزال یکی از دروسی است که در آن شما توضیح می دهید، قصد تحقیق بر روی چه موضوعی را دارید. همچنین، اهمیت تحقیق و هدف از آن را به صورت خلاصه بیان می کنید.

به منظور آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال ، ما جدیدترین موضوعات نمونه پروپوزال ارشد و پروپوزال روش تحقیق  را که بر اساس مقالات ISI نگارش شده اند، گردآوری نموده ایم.

فیلتر