چکیده بلاک چین

مولف به توصیف مبانی بلاک چین پرداخته، دورنماهایی در رابطه با چالشهای مربوطه و فرصتهای بوجود آمده را تدارک دیده و پیشینه آن را از سیستم دیجیتالی نقدینگی بیتکوین گرفته تا کاربردهای اخیر، دنبال کرده است. بلاک چین یک تکنولوژی است که از ارزیابیهای اجتماعی استفاده میکند تا محتوای دفاتر کل تکرار شده توسط کاربران متعدد هماهنگ بماند. اگرچه بلاک چین پیشینه خود را از تکنولوژیهای معرفی شده در چند دهه ی قبل گرفته است ولی معروفیت خود را همراه با بیتکوین بدست آورده است. در سال2008 یک فرد ناشناس یا یک گروه با اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو پستی تحت عنوان بیتکوین در اینترنت گذاشتند، کاربرد دیجیتالی نقدینگی بلاک چین. بیتکوین اولین نمونه از نقدینگی دیجیتالی منتشر یافته است که راه حلی برای حل مشکل اعتماد به سیستم پولی دارای مالکیت شخصی نامتمرکز ارائه کرده است. بلاک چین بیتکوین یک دفتر کلی نامتمرکز ممهور به زمان و شریک – اعتباری است که به ترتیب زمانی تمام تراکنشهای معتبر را ثبت میکند. این دفتر کلی توسط تمامی شرکای شبکه ای، که میتوانند فرد یا آژانسهای مستقل و فعال بدون دخالت بشری باشد، قابل حسابرسی میباشد. تراکنشها به شبکه بیتکوین فرستاده میشود و اعتبار آن بطور مستقل و توسط شرکا تایید میشود. تراکنشهای معتبر به صورت بلاکهایی جمع آوری میشوند که از نظر پنهان بودن کاملا مهر و موم شده هستند.

بلاک چین

شرکای خاص تحت عنوان معدنچی ها یا (عمومی تر) رای دهندگان، سعی میکنند تا بلاک جدید را در بالای آخرین بلاک قرار دهند تا ترتیب زمانی رعایت شود – زنجیره ای از بلاکها. این سعی و تلاش در انجام اینکار بستگی به قدرت محاسباتی مربوط به هر معدنچی دارد با توجه به قدرت کلی محاسباتی تمامی معدنچی های فعال در شبکه. بلاک چین یک گستره از امکانات جدید را در تجارت فرا روی ما باز کرده است که اعتبار آن میتواند مستقیما و براحتی در اینترنت و بین شرکا منتقل شود بطوریکه شبیه به پرداخت نقدی پول بوده و بدون واسطه یا نقاط متمرکز کنترلی کارش را بدرستی انجام میدهد. بلاک چین در خانواده گسترده تری از تکنولوژیهای مربوط به دفاتر کلی توزیع یافته، گنجانده میشود که تمام متدهای مربوط به ثبت نامتمرکز تراکنشها و داده های اشتراک گذاشته شده در بین چندین سرور، چندین کشور و چندین موسسه را شامل میشود. البته تمامی دفاتر کلی توزیع یافته از زنجیره بلاکها استفاده نمیکنند ولی بخاطر سهولت در بیان، ما اصطلاح “بلاک چین” را برای دلالت بر تمام رده بندی های مربوط به دفاترکلی توزیع یافته براساس اتفاق نظر بکار می بریم.
دانلود رایگان مقاله
مشاهده سایر مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.