دانلود مقاله : یک بررسی از بیوراکتور های نوری غیر متعارف محصور شده برای تولید ریز جلبکها

یک بررسی از بیوراکتور های نوری غیر متعارف محصور شده برای تولید ریز جلبکها

عنوان انگلیسی مقاله ,Enclosed “non-conventional” photobioreactors for microalga production A review
تعداد صفحات انگلیسی ۲۵
تعداد صفحات فارسی ۶۵
قالب فایل Word
سال نشر ۲۰۲۰
لینک مقاله https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211926420309759
دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده

سالهای اخیر شاهد رشد توجه به ریز جلبکها، برای مثال توجه به تولید چربی ها برای سوخت ارگانیک، بهسازی و ارتقای فاضلاب ها و در هم آمیختن ترکیبات ارزش افزوده بوده است. با این وجود، تولید صنعتی، یک موضوع مهم باقی می ماند- به خصوص به دلیل محدودیتهای ناشی از سیستم های زراعتی. طراحی های سیستم معمولی برای کشت ریز جلبک ها، با توجه به پارامترهای خاص عملیاتی مانند نور، تنش برشی، تبادل گاز و آلودگی بیولوژیکی، تنگناها و مشکلات عمده ای را نشان می دهند.ساختار بیوراکتور های نوری غیر مرسوم، در این بین، در پاسخ به این محدودیت ها ارتقا یافته است-با این وجود بیشتر آنها چالش‌هایی را در کاربرد عملی، علیرغم فوایدشان به وجود می آورند. توصیف و بررسی با جزئیات ساختار چنین بیو راکتور های نوری غیر مرسومی ارائه می شود، از جمله یک مقایسه کمّی بین عملکردشان- بعد از معرفی کوتاه پارامترهایی که در عملکرد بیوراکتورهای نوری اثر می گذارند و معمول ترین طراحی های مناسب برای کشت ریز جلبک ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.