اینفوگرافیک نمودار زمانی

1,500 

<div class=”table-responsive”>
<table class=”table table-striped “>
<tbody>
<tr>
<th style=”text-align: right;”><strong>فرمت : ppt</strong></th>
</tr>
<tr>
<th style=”text-align: right;”><strong>تعداد اسلاید: 1</strong></th>
</tr>
<tr>
<th style=”text-align: right;”><strong>درباره محصول :</strong>
<ul>
<li style=”list-style-type: none;”>
<ul>
<li><strong>کیفیت و گرافیک فوق العاده</strong></li>
<li><strong>کاربرد: نمودار زمانی</strong></li>
<li><strong>قابلیت ویرایش: دارد </strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
دانلود: بلافاصله پس از پرداخت</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>