پروپوزال رایگان مدیریت : تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

تومان

عنوان فارسی:

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

عنوان انگلیسی:
The impact of organizational culture to the employees of Islamic Azad University Qods Branch
تعداد صفحات : 19فرمت پروپوزال: در word تایپ شده است
رشته های مرتبط: مدیریت ، روانشناسی صنعتی