پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات : تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکتها: با تأکید بر نقش ارتباطات بازاریابی (مطالعه موردي شرکت قطارهاي مسافربري رجا)

 

عنوان فارسی:
تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکتها: با تأکید بر نقش ارتباطات بازاریابی (مطالعه موردي شرکت قطارهاي مسافربري رجا)
عنوان انگلیسی:
The effect of knowledge management on the organizational performance: the role of marketing communications (case study of Raja Passenger Trains Company)
سال انتشار : 2022 تعداد صفحات : 29
فرمت پروپوزال: در word تایپ شده است
رشته های مرتبط: مدیریت ، بازاریابی ، تجارت الترونیک